O nás

Spolek Tilia vznikl transformací z občanského sdružení v roce 2006. Původní sdružení se od roku 1992 zabývalo organizováním sportovních akcí pro děti ve věku 10 až 18 let. Po svém přejmenování se sdružení ve své činnosti orientuje na práci se sociálně ohroženou dospívající mládeží, konkrétně na výchovně vzdělávací činnost dětí a mládeže. Tilia úzce spolupracuje s dětskými domovy ve Středočeském kraji.

Kam směřujeme

Činnost spolku Tilia je zaměřena na realizaci programů získávání základních sociálních a profesních dovedností pro dospívající mládež z dětských domovů. Snažíme se pomáhat mladým lidem z dětských domovů ve věku 15-18 let se naučit orientovat ve světě a zdokonalit se v mezilidské komunikaci, být samostatný a soběstačný a umožnit jim zapojení se na trh práce.

Realizované projekty
 • 2009–2010 SUN–C
  podpora nadačního fondu Heleny Houdové Slunečnice,
 • 2011
  podpora Nadace Taťány Kuchařové,
 • 2011–2014
  grant z Evropského sociálního fondu Ministerstva práce a sociálních věcí,
 • 2014–2016
  projekt SLUNCE – podpora subjektů ze soukromého sektoru

Projekt Slunce

Na projektu Slunce začal pracovat tým složený zejména z pedagogů ZŠ Hanspaulka společně s Petrem Mezerou a Marianou Kroftovou již v roce 2006. První realizace projektu se uskutečnila v roce 2009 zásluhou české pobočky Nadace Heleny Houdové – Slunečnice. Projekt probíhá formou víkendových kurzů, které se konají vždy jednou za měsíc v období září až červen. Program začíná v sobotu v poledne a končí v neděli po obědě. Všechny kurzy probíhají v ubytovacích zařízeních Parkhotel Český Šternberk nebo hotel Týnec v Týnci nad Sázavou. Stálost místa prospívá „bezpečnosti“ dětí.

Za každou aktivitu či workshop je někdo z týmu zodpovědný. Zároveň jsou neustále na programu přítomny buď psycholožka, nebo speciální pedagožka příp. obě dvě pro případnou pomoc s programem nebo v krizové situaci. Každý víkendový kurz běží podle přesného časového harmonogramu.

Projekt Slunce

Přibližujeme cool témata
Komunikace
 • verbální a neverbální komunikace
 • způsoby vyjadřování
 • vnímání komunikačních kanalů
 • důvody nedorozumění v komunikaci
 • modelové situace / trénink
Trh práce
 • pracovní příležitosti
 • realistický odhad schopností
 • možnosti pracovního uplatnění
 • motivační dopisy / životopisy
 • pracovní pohovor / personalistika
 • smlouvy a smluvní podmínky
Ekonomické dovednosti
 • hospodaření
 • měsíční rozpočet
 • možnosti spoření / šetření
 • finanční priority
 • platební formy / bankovní produkty
 • rizika půjček / zadlužení
Prevence rizikového chování
 • vztahy ve skupině
 • šikana / kyberšikana
 • problematika drog a návykových látek
 • záchytná sociální síť
 • orientace v nabídce poradenství
Metoda

Metoda naší práce je založena na zážitkové pedagogice, která využívá jako hlavního pedagogického prostředku intenzivní autentický prožitek, který je celostní a je vyvoláván za účelem budoucích výchovných změn. Teoretický rámec této metody je postaven na tzv. Kolbově cyklu učení:

Konkrétní zkušenost
Rozbor ohlédnutí

(jak jsme splnili úkol)

Zhodnocení

(co jsme udělali dobře, co špatně)

Plán změn

(jak budeme postupovat příště)


Spolupracující dětské domovy

DD Nymburk, Nové Strašecí, DD Zruč nad Sázavou, DD Lety, DD Sázava, DD Radost, DD Kralupy nad Vltavou


Tým
PhDr. Petr Mezera
Petr Mezera
manažer projektu
Mgr. Mariana Kroftová
Mariana Kroftová
psycholožka, speciální pedagožka
Mgr. Kateřina Spěváková
Kateřina Spěváková
psycholožka, speciální pedagožka
Mgr. Viktor Knapp
Viktor Knapp
lektor
Vladimír Rozhon
Vladimír Rozhon
lektor
Pavla Valchářová
Pavla Valchářová
lektorka, vychovatelka

Galerie